Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 35cm - 6.5mm

Needles, 35cm, 6.5mm, Knit Pro, Wood, Straight
$29.95