Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 35cm - 5mm

Needles, 35cm, 5mm, Knit Pro, Wood, Straight
$23.95