Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 35cm - 4mm

Needles, 35cm, 4mm, Knit Pro, Wood, Straight
$16.50