Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 35cm - 4.5mm

Needles, 35cm, 4.5mm, Knit Pro, Wood, Straight
$19.95