Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 35cm - 3mm

Needles, 35cm, 3mm, Knit Pro, Wood, Straight
$19.95