Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 35cm - 10mm

Needles, 35cm, 10mm, Knit Pro, Wood, Straight
$34.95