Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 30cm - 9mm

Needles, 30cm, 9mm, Knit Pro, Wood, Straight
$32.95