Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 30cm - 8mm

Needles, 30cm, 8mm, Knit Pro, Wood, Straight
$25.95