Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 30cm - 5mm

Needles, 30cm, 5mm, Knit Pro, Wood, Straight
$19.95