Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 30cm - 4mm

Needles, 30cm, 4mm, Knit Pro, Wood, Straight
$17.95