Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 25cm - 7mm

Needles, 25cm, 7mm, Knit Pro, Wood, Straight
$23.95