Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 25cm - 5mm

Needles, 25cm, 5mm, Knit Pro, Wood, Straight
$17.95