Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 25cm - 4mm

Needles, 25cm, 4mm, Knit Pro, Wood, Straight
$14.95