Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 25cm - 3mm

Needles, 25cm, 3mm, Wood, Knit Pro, Straight
$14.95