Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 25cm - 3.75mm

Needles, 25cm, 3.75mm, Knit Pro, Wood, Straight
$14.95