Knit Pro Symfonie Straight knitting needles - 25cm - 3.5mm

Needles, 25cm, 3.5mm, Knit Pro, Wood, Straight
$14.95