Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 30cm - 2mm

Needles, 30cm, 2mm, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
$16.95