Knit Pro Karbonz straight knitting needles

Needles, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
from $16.95